Village Bay, Hirta ø, skib, himmel, hav, bugt, dal, Skotland, bjerge

Baggrund Village Bay, Hirta ø, Skib, Himmel, Hav, Bugt, Dal, Skotland, Bjerge