Wallpapers for Asuka Langley Soryu

Anime
2560x2024
Anime, girl, guitar, speakers, wires, dragon
Anime
2007x1410
Evangelion, Evangelion, asuka soryu langley, Asuka Langley Soryu